TkuÖpenMic to 11.8.2022 klo 19-22 @ Bar Ö / Taiteiden yö! Konstens natt! The Night of the Arts!

Details
Date:

August 11

Time:

19:00 - 22:00

Event Category:

Bar event

Website:
Event Website
Venue

Bar Ö

IN ENGLISH BELOW

TkuÖpenMic to 11.8.2022 klo 19-22 @ Bar Ö / Taiteiden yö! Konstens natt! The Night of the Arts!

Avomikki kannattaa aina, mutta etenkin Suomen Turun pimenevässä kesäillassa, Taiteiden yön pirskahtelevassa juhlahumussa. Eläköön Taide ja eläköön Yö!
Kaiva siis pöytälaatikosta runo, räppi, laulu, stoori, aforismi, anekdootti tai performanssi – tai pelkät kuuntelutaitosi – ja suuntaa uusien ja vanhojen runotovereiden inspiroivaan joukkoon Bar Ö:n hellään huomaan. Open micia varten mikrofonin lämmittävät upeat kutsuvieraamme, timanttiset sanataiteilijat Ennu Leiwo sekä Francis North. Illan juontajana toimii Emma Leppo.

OPEN MICIN OHJEET

1. 5 minuuttia aikaa esittää oma tuotoksensa.
2. Tuotos on itse kirjoitettu / tehty.
3. Tuotos ei sisällä vihapuhetta tai muuta syrjivää sisältöä.

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

TkuÖpenMic ja Bar Ö ovat sitoutuneet noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, eli tilassa ei ole sijaa rasismille tai muulle syrjinnälle, häirinnälle tai kiusaamiselle. Jos itse kohtaat, tai huomaat että johonkuhun toiseen kohdistuu tapahtumassa jotakin näistä, rohkaisemme sinua kertomaan asiasta tapahtumassa nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai suoraan baarin henkilökunnalle milloin tahansa tapahtuman aikana.
Turvallisemman tilan periaatteiden avulla pyritään luomaan yhdessä kunkin paikallaolijan voimin yhteinen tila, jossa kaikki voivat tuntea olonsa omaksi itsekseen: turvalliseksi, tervetulleeksi ja tasa-arvoiseksi toisten kanssa. Turvallisemmassa tilassa yritetään olla tekemättä oletuksia toistemme sukupuolista, uskonnoista, kansalaisuuksista, seksuaalisista suuntautumisista, luokkataustoista tai muista vastaavista ominaisuuksista. Kunnioitetaan toistemme rajoja, itsemäärittelyoikeutta sekä fyysistä koskemattomuutta. Annetaan tilaa toisille ja toisten kokemuksille ja näkemyksille, eikä myöskään esitetä syrjiviä tai sortavia mielipiteitä taiteen- tai sananvapauden nimissä. Jos kuullaan, että ollaan tarkoitusperistä riippumatta tultu itse syrjineeksi tai häirinneeksi jotakuta, niin kuunnellaan, pyydetään anteeksi ja muutetaan omaa käytöstä.

Tietoa tilan saavutettavuudesta löytyy Bar Ö:n sivuilta: https://oebar.fi/

***
ENGLISH:

TkuÖpenMic Thursday August 11th 2022 at 7-10pm @ Bar Ö / The Night of the Arts!

An open mic is always a good idea – especially on a lovely summer evening that just so happens to be the 33rd Turku Night of the Arts Festival! Long live the arts, long live the night!
Bring your poem, rap, song, story, spectacle, aphorism, anecdote, anything – or just your listening skills – and meet your old and new exciting poetry pals at the beloved Bar Ö.
The mic will be warmed up for the open mic’ers by our gorgeous guests artists Ennu Leiwo and Francis North, and Emma Leppo will serve as the host of the evening.

INSTRUCTIONS FOR THE OPEN MIC

Everyone who wants will have 5 minutes max to perform their piece.
The piece has to be written/created by the performer themself.
The piece does not contain hate speech or other discriminatory content.

SAFER SPACE GUIDELINES

TkuÖpenMic and Bar Ö are committed to creating and maintaining safer spaces. This means that there will be no tolerance for racism or any other form of discrimination, harassment or bullying. If you yourself face or you see someone else facing any of these things, we encourage you to tell about it to either the harassment contact person, or directly the bar staff anytime during the event.
Safer space guidelines are a strategy of creating, with the shared effort of every participant, a collective space where everyone can feel at home: safe, welcome and equal to others. In a safer space, we try our best not to make assumptions about each others’ genders, religions, nationalities, sexual orientations, social classes or other similar attributes. Let’s respect each others’ boundaries, rights to self-identify and rights for physical integrity. Let’s give space for other people and their experiences and points of view. Let’s not express discriminating or oppressive views in the name of “art” or “freedom of speech”. If we are told that we, regardless of our intentions, have discriminated or harassed someone, let’s listen, apologize and change our behavior.
Check out the location’s accessibility information on Bar Ö website: https://oebar.fi/

****

ENNU LEIWO

Ennu Leiwo on turkulainen kirjallisuuden opiskelija, kirjoittaja ja feministi, joka syttyy terävistä ajatuksista ja kauniista lauseista. Ennu kirjoittaa valveesta ja unennäöstä, vallasta ja vastarinnasta, sukupuolesta, surusta ja sukupuolisurusta. Teksteissä yhdistyvät vapaamittainen runous, säeproosa ja ajoittain myös esseistisemmät äänenpainot.

// Ennu Leiwo, a Turku-based literature student, writer and feminist, is lit up by sharp thoughts and beautiful sentences. Ennu writes about dreaming and being awake, about power and resistance, gender, grief and gender grief. Free verse, verse prose and sometimes more esseistic tones merge together in her writing.

FRANCIS NORTH

Francis North is a restless, lazy, young, old, good, bad, lost and refound poet.
They write rich and visual spoken word poetry, without a clear direction. Love of literature, misfortunate humor, and personal struggles colour their poems that range from a punch to the gut to a soft ocean breeze.
Francis grew up in Helsinki, Rio and Turku, and currently studies in London. Francis has written some poetry books and performed quite a bit, and they're very happy to join you to celebrate the Night of the Arts.

// Francis North on levoton, laiska, nuori, vanha, hyvä, huono, eksynyt ja löytynyt runoilija. Hän kirjoittaa rikasta ja visuaalista spoken word -runoutta vailla selkeää suuntaa. Rakkaus kirjallisuuteen, kovaonninen huumori sekä henkilökohtaiset vastoinkäymiset värittävät hänen runojaan, ja runo on milloin isku palleaan, milloin pehmeä merituulen henkäys, milloin jotain siltä väliltä.
Francis kasvoi Helsingin, Rion ja Turun välillä, ja opiskelee nyt Lontoossa. Hän on kirjoittanut useamman runokokoelman ja esiintyy aktiivisesti, eikä malta odottaa Taiteiden yön juhlintaa kanssanne!

Linnankatu 7, Turku

Opening hours
Mon – Thu 16 – 02
Fri – Sat 16 – 04.30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram