TkuÖpenMic

Details
Date:

September 21

Time:

19:00 - 22:00

Website:
Event Website
Venue

Bar Ö

IN ENGLISH BELOW

TkuÖpenMic to 21.9.2023 klo 19–22 @ Bar Ö

Turku Öpen Mic eli TÖM toteutuu Bar Ö:ssä pääsääntöisesti joka kuukauden toinen torstai. Nyt syyskuussa TÖM järjestetään aikataulusyistä johtuen vähän myöhemmin, torstaina 21.9. klo 19 alkaen.

Illan kutsuvierasesiintyjät Juha Väisänen ja Jani Petteri Virta ovat valmistelleet Turku Öpen Miciin yhteisen runodialogin nimeltä Kilpakosijat, jonka he esittävät vähän jälkeen klo 19. Heidän jälkeensä lava on avoin jokaiselle, joten kaiva sinäkin pöytälaatikosta runo, räppi, laulu, stoori, aforismi, anekdootti tai performanssi – tai pelkät kuuntelutaitosi – ja suuntaa uusien ja vanhojen runotovereiden inspiroivaan joukkoon Bar Ö:n hellään huomaan.

Juha Väisänen on Turkuun kotiutunut muusikko ja runoilija, joka innostuu sykleistä ja yrittää kovasti olla jänistämättä, kun pitäisi sanoa suoraan. Väisänen kysyy usein, vastaa harvoin, etsii sanoja maailmasta ja nauraa elämälle, vaikka tietää, että elämä se on, joka viimeksi nauraa.

Jani Petteri Virta on visuaalinen artisti, ihminen ja setä/mies. Hän on kulttuurialan monialainen toimija; kuvataiteilija, performanssitaiteilija, runoilija.

OPEN MICIN OHJEET

1. 5 minuuttia aikaa esittää oma tuotoksensa.
2. Tuotos on itse kirjoitettu/tehty.
3. Tuotos ei sisällä vihapuhetta tai muuta syrjivää sisältöä.

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

TkuÖpenMic ja Bar Ö ovat sitoutuneet noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, eli tilassa ei ole sijaa rasismille tai muulle syrjinnälle, häirinnälle tai kiusaamiselle. Jos itse kohtaat, tai huomaat että johonkuhun toiseen kohdistuu tapahtumassa jotakin näistä, rohkaisemme sinua kertomaan asiasta tapahtumassa nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai suoraan baarin henkilökunnalle milloin tahansa tapahtuman aikana. Turvallisemman tilan periaatteiden avulla pyritään luomaan yhdessä kunkin paikallaolijan voimin yhteinen tila, jossa kaikki voivat tuntea olonsa omaksi itsekseen: turvalliseksi, tervetulleeksi ja tasa-arvoiseksi toisten kanssa. Turvallisemmassa tilassa yritetään olla tekemättä oletuksia toistemme sukupuolista, uskonnoista, kansalaisuuksista, seksuaalisista suuntautumisista, luokkataustoista tai muista vastaavista ominaisuuksista. Kunnioitetaan toistemme rajoja, itsemäärittelyoikeutta sekä fyysistä koskemattomuutta. Annetaan tilaa toisille ja toisten kokemuksille ja näkemyksille, eikä myöskään esitetä syrjiviä tai sortavia mielipiteitä taiteen- tai sananvapauden nimissä. Jos kuullaan, että ollaan tarkoitusperistä riippumatta tultu itse syrjineeksi tai häirinneeksi jotakuta, niin kuunnellaan, pyydetään anteeksi ja muutetaan omaa käytöstä.

Tietoa tilan saavutettavuudesta löytyy Bar Ö:n sivuilta: https://oebar.fi/

***

ENGLISH:

TkuÖpenMic Thursday September 21st 2023 at 7-10pm @ Bar Ö

Juha Väisänen and Jani Virta have prepared a joint poet-dialogue titled Kilpakosijat, Competitive suitors. They are going to perform this in Bar Ö Thursday September 21st, a little past seven pm. After them the stage is yours, so bring your poem, rap, song, story, spectacle, aphorism, anecdote, anything – or just your listening skills – and come meet your old and new exciting poetry pals at the beloved Bar Ö.

Juha Väisänen, a musician and a poet settled down in Turku, gets inspired about cycles and tries not to have cold feet when there is time to speak straightforward. Väisänen asks often, answers rarely, keeps searching words from the world, and laughs for life, although Väisänen knows it is life itself which gets the last laugh.

Jani Petteri Virta is a visual artist, a human, and a setä/mies. He is a multidisciplinary actor in the field of culture and arts; visual artist, performance artist, a poet.

INSTRUCTIONS FOR THE OPEN MIC

1. Everyone who wants will have 5 minutes max to perform their piece.
2. The piece has to be written/created by the performer themself.
3. The piece does not contain hate speech or other discriminatory content.

SAFER SPACE GUIDELINES

TkuÖpenMic and Bar Ö are committed to creating and maintaining safer spaces. This means that there will be no tolerance for racism or any other form of discrimination, harassment or bullying. If you yourself face or you see someone else facing any of these things, we encourage you to tell about it to either the harassment contact person, or directly the bar staff anytime during the event.
Safer space guidelines are a strategy of creating, with the shared effort of every participant, a collective space where everyone can feel at home: safe, welcome and equal to others. In a safer space, we try our best not to make assumptions about each others’ genders, religions, nationalities, sexual orientations, social classes or other similar attributes. Let’s respect each others’ boundaries, rights to self-identify and rights for physical integrity. Let’s give space for other people and their experiences and points of view. Let’s not express discriminating or oppressive views in the name of “art” or “freedom of speech”. If we are told that we, regardless of our intentions, have discriminated or harassed someone, let’s listen, apologize and change our behavior.

Check out the location’s accessibility information on Bar Ö website: https://oebar.fi/

Linnankatu 7, Turku

Opening hours
Mon – Thu 16 – 02
Fri – Sat 16 – 04.30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram